Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is gericht op het doel dat de cliënt wil bereiken. Deze therapie begint steeds met het eind voor ogen. Wat wil de cliënt bereiken, waar wordt hij of zij blij van? Er wordt door de therapeut gebruik gemaakt van de wondervraag, uitzonderingen en schaalvragen. De therapeut heeft een nieuwsgierige en respectvolle houding. De cliënt is bepalend voor het succes van oplossingsgerichte therapie. De therapeut helpt hem zijn kracht naar boven te halen en te concretiseren.