Algemene informatie

Psychologische zorg, ofwel de basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt grotendeels vanuit de basisverzekering vergoed. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een protocol met voorwaarden die hieronder besproken worden.

Huisarts is het eerste aanspreekpunt

Als je psychische problemen of klachten ondervindt, kun je als eerste terecht bij de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. Je krijgt dan hulp, advies en ondersteuning van de arts zelf of een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) met een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er kunnen ook medicijnen worden voorgeschreven via de huisarts.

Na één of meerdere gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de klachten en wordt je via een aantal sessies geholpen met jouw psychische problemen. Deze sessies vallen onder huisartsenzorg en worden gedekt vanuit het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Doorverwijzing basis- of gespecialiseerde GGZ

Soms zal echter blijken dat de POH-GGZ of andere arts niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg kan leveren. De patiënt zal dan al na inschatting van de klachten of na de ondergane sessies worden doorverwezen naar:

  • De generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Of:

  • De gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding.

Vergoeding basisverzekering

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

  • Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
  • Een verwijzing is één jaar geldig
  • Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken. Informeer hierover voor de zekerheid uw eigen verzekeraar.

De POH-GGZ of (huis)arts heeft dus een belangrijke rol in de verwijzing van patiënten met psychische problemen en klachten.

Psychologie Praktijk Lotgerink en Damman

De behandelingen bij Psychologie Praktijk Lotgerink en Damman vallen binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Voor informatie over vergoedingen en tarieven, klik hier.