Aanmelding

Heeft u psychische hulp nodig en wilt u voor de behandeling van uw klachten in aanmerking komen voor een vergoeding door uw verzekering? Gaat u dan altijd eerst naar uw huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen en kan u vervolgens doorverwijzen naar Psychologie Praktijk Lotgerink en Damman. Een verwijsbrief is noodzakelijk om voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Aanmelding

U kunt op de volgende manier contact opnemen met Psychologie Praktijk Lotgerink en Damman:

  • U kunt het aanmeldformulier onderaan deze pagina invullen. U wordt dan desgewenst via e-mail of per telefoon benaderd voor het maken van een eerste afspraak.

Let op:

  • Margôt Lotgerink heeft momenteel een aanmeldstop.

Aanmeldformulier