Waarneemregeling

Wanneer u een consult nodig of wenselijk acht in een periode dat uw behandelaar afwezig is vanwege bijv. vakantie, ziekte of verlof, kunt u bij de praktijk een afspraak maken om door een collega psycholoog gezien te worden.

In het geval van afwezigheid van uw huidige behandelaar zal op deze plek melding  worden gemaakt van de gegevens van deze waarnemer.