Home

Psychologiepraktijk Lotgerink & Damman (PPLD) is een samenwerkingsverband van twee psychologenpraktijken. Bij PPLD werken twee zelfstandige GZ-psychologen. De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum Borger-Odoorn en in het gezondheidscentrum in Gieten.

PPLD biedt behandeling in de generalistische basis GGZ.

In de praktijk wordt hulp geboden aan mensen met uiteenlopende klachten en problemen. Hierbij valt te denken aan angsten, depressieve gevoelens, overspannenheid, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is, dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen. Ook relatieproblemen, problemen op of door het werk, problemen met de opvoeding van de kinderen, slaapstoornissen, eetproblemen of psychische klachten als gevolg van ernstige ziekten, rouw en traumatische gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om hulp te vragen.

Ook is het  mogelijk om ondersteuning en begeleiding te krijgen bij de verwerking van  de gevolgen van een bepaalde ziekte, voor uzelf of uw gezinsleden.

Visie
De psycholoog  levert psychologisch maatwerk aan mensen, die met zichzelf, in hun relatie tot andere mensen of op het werk problemen ervaren, zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen.

Missie
Dit betekent dat de psycholoog:

 • voor iedereen toegankelijk is
 • maatwerk levert; de client en zijn/haar vraag staat centraal
 • snel bereikbaar is via telefoon of website
 • geen of een  korte wachtlijst heeft
 • een veilige omgeving biedt voor de cliënt
 • kortdurend en doelgericht te werk gaat; gericht op preventie, activering en/of herstel van evenwicht
 • een generalistische benadering hanteert, waarbij uit verschillende theoretische achtergronden wordt geput
 • werkt volgens evidence-based behandelrichtlijnen per aandoening
 • betrokken en zorgzaam is in het contact met cliënten
 • werkzaam is in een praktijk waar een kwaliteitsbeleid wordt gehanteerd. Er is actieve kwaliteitsbewaking met behulp van verschillende instrumenten: codeboek, kwaliteitshandboek, herregistratie regeling.
 • deelneemt aan onderlinge intervisie en casusoverleg
 • zich onderwerpt aan een beroepscode; er is een klachtenregeling
 • korte duidelijke lijnen hanteert, ook in contact met verwijzers (o.a. huisartsen, bedrijfsartsen, werkgevers)
 • kosteneffectief is

Onder het tabblad  ‘actuele wachttijden’  kunt u de wachttijden per behandelaar vinden.