Ziektebeelden

Psychische klachten komen frequent voor; in totaal heeft ongeveer 43 procent van de volwassen Nederlandse bevolking ooit in het leven psychische klachten gehad. Op jaarbasis krijgt bijna één vijfde van de volwassenen psychische klachten. Toch rust er nog vaak een taboe op psychische problemen, terwijl het iedereen kan overkomen. De ervaring leert dat veel mensen niet durven te praten over hun problemen uit schaamte of uit angst ‘raar’ gevonden te worden. Het is echter wel belangrijk om uw probleem met anderen te delen en er niet alleen mee  te blijven rondlopen.

Wanneer u al langere tijd last heeft van psychische klachten, is het belangrijk dat u er niet te lang mee rond blijft lopen. Neem contact op met uw huisarts. Hij of zij kan met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en u eventueel doorverwijzen naar PPLD.

Hieronder vindt u een overzicht van de psychische stoornissen die bij PPLD behandeld kunnen worden. U vindt informatie over de stoornis en over de behandeling die daarvoor geboden wordt.